SZYBKIE I FACHOWE PISANIE PRAC NA ZAMÓWIENIE

Oferujemy szybkie i fachowe pisanie prac na zamówienie. Posiadamy szeroki wachlarz usług skierowanych do licznych odbiorców. Każdy z nich znajdzie coś dla siebie. Nasze propozycje podzieliliśmy na cztery główne kategorie, w zależności od odbiorcy docelowego (uczeń, student, absolwent lub przedsiębiorca). Nie ma dla nas znaczenia, czy praca jest krótka czy długa, czy chodzi o część czy całość, czy zlecenie jest na średnim czy wyższym poziomie, czy termin realizacji jest pilny czy długi. Jesteśmy elastyczni i podołamy praktycznie każdemu zleceniu. Jeśli jesteś uczniem to pomożemy Ci napisać wypracowanie czy przygotować prezentację maturalną. Studentów wspieramy w tworzeniu prac zaliczeniowych, prac inżynierskich, licencjackich czy magisterskich. Będącym na etapie szukania pracy pomagamy w przygotowaniu profesjonalnego listu motywacyjnego czy CV. Do przedsiębiorców z kolei skierowana jest nasza usługa przygotowywania profesjonalnych biznes planów, planów marketingowych i wielu innych.

 

Teksty i prace naukowe pisane przez prawdziwych fachowców

 

Pisanie prac na zamówienie to usługa wymagająca od osób, które się jej podejmują odpowiedniej wiedzy i kompetencji związanych zarówno z tematyką zlecanych prac, jak i z samą techniką ich przygotowania (wymagania stawiane przez uczelnie w stosunku do poszczególnych typów prac, kwestie związane z poprawnością językową, właściwą strukturą pracy, odpowiednim formatowaniem, kształtem przypisów czy bibliografii). Gwarantujemy Wam, że wśród naszych redaktorów są osoby, które posiadają wszystkie wymienione wyżej umiejętności. Dodatkowo ich praca jest na bieżąco oceniana przez naszych klientów, dzięki czemu mamy pewność, że nasi współpracownicy to osoby rzetelnie i terminowo wywiązujące się z podjętych zobowiązań.

 

Poniżej szczegóły naszej oferty:

 

 

 

Oprócz wskazanych powyżej usług, możemy zrealizować praktycznie każde inne zlecenie związane z opracowaniem jakiegoś tekstu. Skontaktuj się z redakcją serwisu, aby dowiedzieć się o możliwość realizacji danej usługi.

 

Aby skorzystać, z którejś określonej powyżej usługi zapraszamy do działu Cennik Online, aby poznać cenę, a następnie do działu Formularz Zamówienia celem złożenia zamówienia. Możesz również wysłać nam zapytanie na adres: kontakt@e-konsultacje.net lub porozmawiać z nami na chacie.

 

 

W zakresie naszych kompetencji są między innymi następujące dziedziny nauki:

 

BIBLIOTEKOZNASTWO

 • archiwistyka
 • bibliofilstwo
 • bibliografie
 • biblioteki i ich historia
 • biblioteki naukowe
 • biblioteki publiczne
 • biblioteki szkolne
 • biblioterapia
 • czytelnictwo
 • gromadzenie zbiorów
 • informacja naukowa
 • katalogowanie
 • książki i ich historia
 • marketing biblioteczny
 • muzealnictwo
 • opracowywanie zbiorów
 • prasa i jej historia
 • zarządzanie biblioteką
 • --- inne---

BIOLOGIA, CHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • biochemia
 • biodegradacja
 • biologia środowiskowa
 • bioróżnorodność
 • biotechnologia
 • chemia kosmetyczna
 • chemia organiczna
 • chemia środowiska
 • chemia witamin
 • ekologia
 • ekologistyka
 • gospodarka odpadami
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • parki narodowe
 • polskie i unijne prawo ochrony środowiska
 • przemysł farmaceutyczny a środowisko
 • toksykologia
 • zanieczyszczenia środowiska
 • zarządzanie obszarami chronionymi
 • --- inne ---

DZIENNIKARSTWO

 • artykuł
 • esej
 • język ogłoszeń prasowych
 • język polski w Internecie
 • język reklamy
 • komunikacja w Internecie
 • komunikacja wizerunkowa
 • polska prasa sportowa
 • prasa kulturalna
 • przemowy
 • public relations
 • public relations
 • regionalizmy
 • reportaż
 • społeczne kampanie reklamowe
 • społeczne zaangażowanie biznesu
 • wulgaryzmy
 • zapożyczenia językowe
 • --- inne ---

EKONOMETRIA I STATYSTYKA

 • analiza demograficzna
 • analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych
 • analiza finansowa
 • analiza kredytów mieszkaniowych
 • analiza oszczędności gospodarstw domowych
 • analiza płynności
 • analiza statystyczna
 • analiza wynagrodzeń
 • fundusze inwestycyjne
 • indeksy giełdowe
 • kursy walut
 • optymalne portfele akcji
 • prognozowanie zjawisk ekonomicznych
 • statystyczna analiza popytu
 • statystyczna kontrola jakości
 • zagrożenia działalności gospodarczej
 • --- inne ---

EKONOMIA

 • analizy rynków
 • bezrobocie
 • bilans handlowy
 • bilans płatniczy
 • budżet państwa
 • budżety jednostek samorządu terytorialnego
 • cło i polityka celna
 • globalizacja
 • handel zagraniczny
 • inflacja
 • mikro i makroekonomia
 • polityka budżetowa
 • polityka fiskalna
 • polityka gospodarcza
 • polityka monetarna
 • restrukturyzacja
 • rynek pracy
 • sektor MSP
 • --- inne ---

FILOLOGIA

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska

FILOZOFIA

 • antropologia
 • człowiek i religia
 • egzystencjalizm
 • epistemologia
 • etyka
 • filozofia człowieka
 • filozofia kultury
 • filozofia moralna
 • filozofia nowożytna
 • filozofia polityki
 • filozofia religii
 • filozofia starożytna
 • koncepcja dehumanizacji człowieka
 • koncepcja prawdy
 • logika
 • metafizyka
 • ontologia
 • realizm a sukces nauki
 • teoria odniesienia
 • teoria sprawiedliwości
 • --- inne ---

FINANSE, BANKOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

 • analizy finansowe
 • banki centralne
 • bankowość elektroniczna
 • bankowość internetowa
 • bankowość w krajach Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo i ryzyko w bankowości
 • finanse behawioralne
 • finanse przedsiębiorstw
 • giełda papierów wartościowych
 • historia bankowości
 • kredyty bankowe
 • marketing bankowy
 • prawo finansowe i bankowe
 • private banking
 • składki i świadczenia emerytalne
 • systemy scoringowe
 • transakcje bankowe
 • ubezpieczenia
 • usługi i produkty bankowe
 • --- inne---
 • rachunkowość

GEOGRAFIA

 • demografia
 • energia – skażenia i alternatywa
 • geografia ekonomiczna
 • geografia elektoralna
 • gleby
 • katastrofy ekologiczne
 • katastrofy przemysłowe
 • mechanizm zlodowacenia
 • ochrona przyrody
 • ruchy górotwórcze
 • strefy roślinne
 • trzęsienia ziemi
 • wody podziemne
 • wody śródlądowe
 • zagrożone tereny oceanów
 • zjawiska krasowe
 • --- inne ---

HISTORIA

 • historia gospodarcza
 • historia najnowsza
 • historia Polski
 • historia PRL
 • historia starożytna
 • historia wojen europejskich
 • imperia kolonialne
 • konflikty zbrojne
 • myśli polityczno-społeczna
 • niewolnictwo
 • represje carskie
 • społeczność żydowska
 • totalitaryzm
 • wojny domowe
 • --- inne ---
 • historia sztuki

INFORMATYKA

 • bazy danych
 • bezpieczeństwo baz danych
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • cyberterroryzm
 • edytory graficzne
 • grafika komputerowa
 • komunikacja internetowa
 • lokalne sieci komputerowe
 • metody numeryczne
 • programowanie
 • protokół TCP/IP
 • rynek usług internetowych
 • sieci komputerowe
 • systemy operacyjne
 • technologie informatyczne
 • tworzenie stron WWW
 • wirusy i robaki
 • --- inne ---

INNA

  KOSMETOLOGIA I KOSMETYKA

  • kosmetologia
  • kosmetyka

  KRYMINOLOGIA

  • kryminologia

  KULTUROZNAWSTWO

  • amerykanistyka
  • animacja i zarządzanie kulturą
  • etnologia
  • filmoznawstwo i wiedza o mediach
  • finansowanie kultury
  • grupy narodowe i etniczne
  • kultura literacka
  • kultura masowa
  • kultura obiektywna i subiektywna
  • kultura popularna
  • kultura współczesna
  • kulturoznawstwo międzynarodowe
  • migracje
  • mniejszości narodowe
  • stosunki etniczne
  • teoria i historia kultury
  • tożsamość narodowa
  • transkulturowość
  • --- inne ---

  MATEMATYKA, FIZYKA

  • fizyka
  • matematyka

  MEDYCYNA

  • chirurgia
  • choroby alergiczne
  • epidemiologia
  • farmakoterapia
  • fizjoterapia
  • medycyna niekonwencjonalna
  • medycyna pracy
  • medycyna ratunkowa
  • medycyna sądowa
  • medycyna zabiegowa
  • opieka pielęgniarska
  • profilaktyka zdrowia
  • rehabilitacja
  • szczepionki
  • --- inne ---

  NIERUCHOMOŚCI

  • gospodarowanie nieruchomościami
  • nieruchomości zabytkowe
  • obrót nieruchomościami
  • plan zarządzania nieruchomością (link do pliku plany zarządzania nieruchomością)
  • plany zagospodarowania przestrzennego
  • podatek od nieruchomości
  • podział nieruchomości
  • pośrednik w obrocie nieruchomościami
  • rynek nieruchomości
  • rzeczoznawca majątkowy
  • użytkowanie wieczyste
  • wycena nieruchomości
  • wywłaszczenie nieruchomości
  • zarządca na rynku nieruchomości
  • zarządzanie nieruchomością
  • --- inne ---

  PEDAGOGIKA

  • andragogika
  • arteterapia
  • doradztwo personalne
  • doradztwo zawodowe
  • edukacja medialna
  • edukacja zdrowotna
  • edukacja zintegrowana
  • funkcje nauczyciela
  • gerontopedagogika
  • historia wychowania
  • informatyka w edukacji
  • jakość kształcenia
  • jakość pracy szkoły
  • metodologia badań pedagogicznych
  • nauczanie języków obcych
  • niedostosowanie społeczne
  • niepowodzenia szkolne
  • patologie w środowisku rodzinnym
  • patologie w środowisku szkolnym
  • pedagog szkolny
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika pracy
  • pedagogika specjalna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • pedagogika zdrowia
  • polityka społeczna
  • pomoc społeczna
  • resocjalizacja
  • socjoterapia
  • systemy oświatowe
  • teoria wychowania
  • terapia pedagogiczna
  • terapia zajęciowa
  • uzależnienia
  • zaburzenia socjalizacyjne
  • zawodoznawstwo
  • --- inne ---

  POLITOLOGIA

  • bezpieczeństwo
  • dyplomacja na arenie międzynarodowej
  • fundusze europejskie
  • geografia polityczna
  • historia myśli politycznej
  • historia powszechna
  • koncepcje społeczno-polityczne
  • konflikty wewnętrzne
  • konflikty zewnętrzne
  • manipulacja polityczna
  • marketing polityczny
  • misje pokojowe
  • partie polityczne
  • polityka społeczna
  • polityka Unii Europejskiej
  • polityka zagraniczna
  • pozycja ustrojowa prezydenta
  • rola opozycji w ustroju demokratycznym
  • stosunki międzynarodowe
  • sylwetki sławnych polityków
  • systemy partyjne
  • systemy wyborcze
  • terroryzm
  • ustroje polityczne państw
  • ---inne---

  PRAWO I ADMINISTRACJA

  • historia prawa
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • prawa człowieka
  • prawo administracyjne
  • prawo bankowe
  • prawo budżetowe
  • prawo cywilne ogólne
  • prawo cywilne rodzinne i opiekuńcze
  • prawo cywilne rzeczowe
  • prawo cywilne spadkowe
  • prawo cywilne zobowiązań
  • prawo gospodarcze
  • prawo karne
  • prawo karne materialne
  • prawo karne skarbowe
  • prawo karne wykonawcze
  • prawo konstytucyjne
  • prawo korporacji prawniczych
  • prawo międzynarodowe
  • prawo nowych technologii
  • prawo podatkowe
  • prawo pracy
  • prawo spółek handlowych
  • prawo ubezpieczeń społecznych
  • prawo Unii Europejskiej
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo wykroczeń
  • procedura administracyjna
  • procedura cywilna
  • procedura karna
  • przestępstwa skarbowe
  • umowy międzynarodowe
  • --- inne ---

  PSYCHOLOGIA

  • choroby psychiczne
  • dewiacje
  • diagnoza psychologiczna
  • historia psychologii
  • psychoanaliza
  • psychologia behawioralna
  • psychologia dobrych obyczajów
  • psychologia reklamy
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia społeczna
  • psychologia uczuć i emocji
  • psychologia wychowania
  • psychologia zarządzania
  • psychopatologia
  • stres
  • zaburzenia osobowości
  • --- inne ---

  RELIGIOZNAWSTWO I TEOLOGIA

  • antropologia religii
  • duchowość ekologiczna
  • ekumenizm
  • historia religii
  • homiletyka
  • katechetyka
  • liturgika
  • misje
  • nowe ruchy religijne
  • Pismo Święte
  • prawo kanoniczne
  • psychologia pastoralna
  • religia rytuału
  • religie martwe
  • religie narodowe
  • religie świata
  • religie uniwersalistyczne
  • religijność plemienna
  • spowiednictwo
  • stosunki państwowo-kościelne
  • teologia
  • teologia dogmatyczna
  • teologia fundamentalna
  • teologia moralna
  • teologia pastoralna
  • wartości religijno-etyczne
  • --- inne ---

  SOCJOLOGIA

  • antropologia miasta
  • komunikacja interpersonalna
  • komunikacja masowa
  • metodologia badań społecznych
  • polityka rodzinna
  • problemy społeczne
  • przemiany demograficzne
  • rodzina i role rodzinne
  • rynek pracy
  • socjologia administracji publicznej
  • socjologia globalizacji
  • socjologia gospodarcza
  • socjologia komunikacji społecznej
  • socjologia ogólna
  • socjologia organizacji i zarządzania
  • socjologia polityki
  • socjologia pracy
  • socjologia religii
  • społeczeństwo obywatelskie
  • --- inne ---

  TECHNOLOGIA ŻYWIENIA

  • alergeny
  • barwniki spożywcze
  • diety
  • inżynieria genetyczna
  • metody utrwalania żywności
  • organizmy genetycznie modyfikowane
  • procesy technologiczne
  • prozdrowotne właściwości żywności
  • składniki mineralne
  • wartości odżywcze pokarmów
  • żywność funkcjonalna
  • żywność regionalna
  • żywność wygodna
  • --- inne ---

  TRANSPORT I LOGISTYKA

  • centra logistyczne
  • europejski przewóz towarowy
  • jakość usług logistycznych
  • komodalność transportu
  • logistyka handlu i dystrybucji
  • logistyka produkcji
  • logistyka zaopatrzenia
  • normalizacja i zarządzanie jakością
  • planowanie logistyczne
  • przewóz materiałów niebezpiecznych
  • środki transportu
  • systemy logistyczne
  • transport i spedycja
  • transport kolejowy
  • transport kombinowany
  • transport krajowy
  • transport międzynarodowy
  • transport morski
  • usługi kurierskie i spedycyjne
  • zarządzanie gospodarką magazynową
  • zarządzanie łańcuchem dostaw
  • --- inne ---

  TURYSTYKA I HOTELARSTWO

  • agroturystyka
  • atrakcyjność turystyczna kraju/regionu/miasta
  • funkcjonowanie obiektów hotelarskich
  • geografia hotelarstwa
  • gospodarki turystyczne regionów
  • informatyzacja obsługi hoteli
  • jakość usług turystycznych
  • rozwój bazy hotelowej
  • segmentacja w hotelarstwie
  • system HACCP w hotelarstwie
  • systemy rezerwacyjne
  • turystyka ekologiczna
  • turystyka ekstremalna
  • turystyka międzynarodowa
  • zarządzanie i marketing w hotelarskie
  • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • --- inne ---

  UNIA EUROPEJSKA

  • Dyrektywy Unii Europejskiej
  • fundusze europejskie
  • Jednolity Rynek Wewnętrzny
  • organizacje międzynarodowe
  • polityka celna
  • polityka handlowa
  • polityka ochrony środowsika
  • polityka regionalna
  • polityka rolna
  • polityka społeczna
  • proces integracji Polski z Unią Europejską
  • rozwój regionalny
  • Unia Gospodarcza i Walutowa
  • unijny rynek pracy
  • Wspólna Polityka Rolna
  • zarządzanie europejskie
  • --- inne ---

  WYCHOWANIE FIZYCZNE

  • wychowanie fizczne

  ZARZĄDZANIE I MARKETING

  • coaching
  • marketing
  • marketing internetowy
  • marketing sprzedaży
  • marketing targowy
  • mentoring
  • mobbing w miejscu pracy
  • motywacja
  • ocenianie
  • plany marketingowe
  • przywództwo
  • public realtions
  • reklama
  • reklama polityczna
  • sponsoring
  • teorie organizacji
  • wynagradzanie
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie talentami
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie zmianą
  • --- inne ---

   

  Chcielibyśmy jednak zastrzec, iż wykonane przez nas opracowania naukowe czy analizy są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza lub materiał wyjściowy do dalszych rozważań. Nie bierzemy i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.
   

   

  zamów teraz

   

  NEO-MEDIA ALEKSANDRA KOWALSKA
  ul. Ofiar Września 20B
  41-400 Mysłowice

  NIP: 6251946516



  chat chat offline