REGULAMIN PORTALU PISANIE-ONLINE

I. Zakres usług


1. Przedmiotem działalności serwisu Pisanie Online są usługi konsultacyjne i redakcyjno-edytorkie z różnych dziedzin nauki oraz szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wszelkie materiały dydaktyczne, analizy czy opracowania naukowe czy jakiekolwiek inne teksty realizowane są zawsze na indywidualne zlecenie i zgodnie z wszystkimi wymaganiami i wytycznymi Klienta. Serwis Pisanie Online oświadcza, iż przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży i są wyłącznie do dyspozycji klienta, który za nie zapłacił.II. Ochrona danych osobowych


1. Serwis Pisanie Online gwarantuje pełną ochronę danych osobowych. Wszelkie otrzymane dane gromadzone są tylko i wyłącznie celem realizacji usługi. Dane te nie są nigdzie udostępniane ani publikowane.
2. Materiały edukacyjne przygotowywane dla klientów stają się ich własnością w momencie przesłania. Przekazujemy na klientów prawa autorskie majątkowe, czyli zobowiązanie do niewykorzystywania ani nie udostępniania tych materiałów w przyszłości.III. Legalność usług


1. Serwis Pisanie Online zajmuje się pisaniem opracowań naukowych stanowiących wzór lub bazę wyjściowa do pisania własnych prac. Wszystkie materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.
2. Serwis Pisanie Online nie wyraża zgody na przedstawianie naszych opracowań osobom trzecim jako własnych prac. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z klientem w przypadku zajścia podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszych materiałów, a kwoty wpłacone za już zrealizowaną usługę nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.
3. Serwis Pisanie Online nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów informacyjnych i edukacyjnych w sposób, który narusza prawo.IV. Złożenie zamówienia


1. Klient może złożyć zamówienia na kilka sposobów:

  • wysyłając maila na adres kontakt@e-konsultacje.net, w którym znajduje się akceptacja wcześniej ustalonego wynagrodzenia - np. ustalonego na chat’ie,
  • wypełniając formularz w dziale Formularz Zamówienia - w dziale tym po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych gwiazdką wyświetli się cena. Naciskając przycisk „Wyślij Zamówienie” jest przesyłane do nas zamówienie na realizację usługi. Zamówienie takie jest akceptacją oferty cenowej, która się wyświetli oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatności.
  • odpowiadając na naszego maila z ofertą cenową za usługę wraz z akceptacją przedstawionego wynagrodzenia za usługę.


2. Po trzymaniu zamówienia od klienta serwis Pisanie Online do 24 godzin, daje ostateczną odpowiedź, czy zrealizuje usługę. Może bowiem się okazać, iż nikt z naszych redaktorów nie podejmie się realizacji zlecenia. Z reguły realizowanych jest ok. 95% wszystkich zamówieńV. Zapłata za usługę


1. Jeśli otrzymamy zamówienie i któryś z naszych redaktorów podejmie się realizacji zlecenia, wtedy ustalamy z klientem harmonogram realizacji zlecenia i płatności za poszczególne etapy.
2. W zależności od terminu i objętości zlecenia płatność jest jednorazowa lub ratalna zgodnie z poniższym:
a. zlecenia do 20 stron płatne są jednorazowo z góry za całość
b. przy zleceniach powyżej 20 stron płatność może być podzielona na maksymalnie 6 rat, przy czym na każdą ratę potrzebnych jest 10 dni na realizację poszczególnej części. Np. jeśli na realizację mamy 20 dni to płatność może być podzielona na 2 raty, jeśli mamy 40 dni to na maksymalnie 4 raty.
3. Po ustaleniu harmonogramu realizacji zlecenia prosimy o dokonanie pierwszej wpłaty.
4. Płatność można dokonać przelewem na nasze konto lub w niedalekiej przyszłości za pomocą usługi paypal, która obecnie jest wdrażana. Przy czym wpłata paypal wiąże się ze wzrostem ceny usługi o 2,9%.VI. Realizacja zamówienia


1. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lub zaksięgowaniu jej na naszym koncie przystępujemy do realizacji zlecenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. W wyznaczonym terminie przesyłamy klientowi w formie załącznika poczty elektronicznej zamówiony materiał.
3. Kończymy realizację zlecenia lub prosimy o dokonanie kolejnej wpłaty w zależności od tego, na jakim etapie jest realizacja usługi.VII. Reklamacje


1. Klient ma prawo zgłaszać wszelkie poprawki do realizowanego zlecenia przez cały okres zlecenia oraz do 30 dni od daty przesłania finalnej wersji zlecenia.
2. W przypadku prac o objętości do 35 stron termin zgłaszania bezpłatnych poprawek to 14 dni od daty przesłania finalnej wersji pracy.
3. W przypadku prac o objętości powyżej 35 stron termin zgłaszania bezpłatnych poprawek to 30 dni od daty przesłania finalnej wersji pracy.
4. Po upływie terminu zgłaszania bezpłatnych poprawek serwis Pisanie Online zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wykonanie poprawek lub prawo odmowy ich realizacji.VIII. Postanowienia końcowe


1. Redakcja serwisu Pisanie Online zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, która pojawia się w dziale cennik i formularz zamówienia. Przy czym z tego prawa możemy skorzystać tylko przed dokonaniem pierwszej wpłaty przez klienta. Po wpłacie nie mamy takiego prawa. Funkcjonujemy ponad 10 lat i skorzystaliśmy z tego prawa dopiero kilka razy.
2. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy z klientem w przypadku nieterminowego regulowania płatności lub w przypadku zajścia podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszych prac.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://www.e-konsultacje.net/Regulamin

NEO-MEDIA ALEKSANDRA KOWALSKA
ul. Ofiar Września 20B
41-400 Mysłowice

NIP: 6251946516chat online