PLAN PRACY DYPLOMOWEJ

Plan pracy dyplomowej to nic innego jak zawartość poszczególnych części pracy dyplomowej. Najprościej plan można określić w trzech słowach: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Czasem prócz wstępu w planie pracy dyplomowej należy uwzględnić również streszczenie, a do zakończenia mogą być wymagane wnioski z pracy, zalecenia i rekomendacje. Jeśli chodzi o rozwinięcie pracy to jest to zwyczajny podział planu pracy dyplomowej na poszczególne rozdziały i szczegółowe punkty. Plan pracy to podstawa przygotowywania jej poszczególnych części, stąd zaleca się właściwe przygotowanie jego treści, by ułatwić sobie późniejsze rozwijanie kolejnych punktów planu. Jeśli masz problem z opracowaniem planu swojej pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, czy zaliczeniowej nie zwlekaj ze skontaktowaniem się z nami. Serwis Pisanie-Online ułatwi Ci pisanie swojej własnej pracy, bowiem dzięki właściwie przygotowanemu planowi pracy dyplomowej wszystko stanie się łatwiejsze.

Jeśli zależy Państwu na profesjonalnej usłudze i najwyższej jakości to zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ. Posiadamy również unikalny CENNIK-ONLINE, w którym można poznać cenę naszych usług. Jeśli któraś z przedstawionych opcji cenowych Państwa zainteresuje, to prosimy kliknąć daną cenę usługi i wypełnić formularz z zamówieniem.

Nasze usługi wyróżnia:

  • wysoka jakość
  • terminowość
  • optymalna cena
  • zespół profesjonalistów
  • gwarancja unikalności
  • schludny wygląd
  • bezpieczeństwo transakcji

 
Jak napisać plan pracy
Przede wszystkim trzeba posiadać dobrze sformułowany temat pracy, by wiedzieć jaki zakres będzie składał się na nasz plan. Musimy również ustalić, czy praca będzie czysto teoretyczna czy też będzie opierać się o badania empiryczne. W przypadku prac teoretycznych poszczególne punkty planu pracy (obejmujące swym zakresem rozdziały pracy) będą dotyczyć teoretycznych zagadnień zgodnie z zasadą od najbardziej ogólnych do szczegółowych. Jeśli przykładowo zajmujemy się problematyką bezrobocia wśród kobiet w jakimś regionie Polski, to w pierwszym rozdziale powinniśmy ująć ogólne informacje na temat bezrobocia, a więc zakres definicyjny, rodzaje bezrobocia, przyczyny, skutki, sposoby radzenia sobie z tym problemem. Drugi rozdział może dotyczyć sytuacji kobiet na rynku pracy łącznie z jakimiś danymi statystycznymi na ten temat dla naszego kraju. W końcu trzeci rozdział pracy będzie dotyczyć już najbardziej szczegółowych kwestii, a więc problemu bezrobocia kobiet w analizowanym regionie Polski. Tutaj wstępnie można przedstawić problemy rynku pracy w danym regionie, a potem w poszczególnych punktach planu pracy zamieścić informacje odnośnie bezrobocia kobiet w tym regionie. Jeśli plan pracy dotyczy pracy empirycznej, wówczas pierwszy rozdział będzie przybliżał zagadnienia teoretyczne, drugi – metodologię badań własnych, na trzeci złoży się analiza wyników badań.

NEO-MEDIA ALEKSANDRA KOWALSKA
ul. Ofiar Września 20B
41-400 Mysłowice

NIP: 6251946516chat offline